Gibanje Triglav

Združeni v Gibanje Triglav

Ozaveščamo – gibamo – svobodno misleče ljudi,
kjer se povežemo in ustvarimo osvobojeno družbo.

Gibanje Triglav je združenje, ki povezuje in usklajuje številne posameznike, skupine, združenja in interesne skupnosti, ki se stikajo v osnovni viziji in ciljih svobodne in pravične države Slovenije.

Slovenija smo najprej in predvsem svobodni ljudje, ki sami odločamo, po kakšnih pravilih živimo in delujemo. Država in pravni sistem zato služita človeku in skupinam ljudi in ne obratno.

Za pridružitev v naše gibanje nas lahko kontaktiraš na info@triglavmedia.si