Izvor Slovencev – dr. Anton Perdih

Kje je izvor Slovencev?
Od kod smo prišli?
Kdo so naši predniki?
Smo domorodni – na naših tleh – od vedno?
Dr. Anton Perdih odgovarja na podlagi svojih genetskih raziskav haploskupin.
Začne se 68.000 let nazaj po cunamiju, ko so preživele določene haploskupine na območju, kjer živimo.

Posoško staroverstvo – lokalna samouprava – izmed sebe so izbrali enega.
Po celi Evropi.
Visoka duhovna kultura brez vojske.

17. Vaški večer – 8. izobraževanje: Rodovna šola

Rodovna šola predstavlja nov način srečevanja ljudi v procesu pridobivanja znanja. Spoštuje dediščino prednikov, se zaveda pomena narodove pripadnosti in poznavanja narodovih prakorenin. Prebuja njegova praznanja in jih ponovno umešča v vsakdanje življenje.
Z velikim poudarkom na čistih in iskrenih odnosih omogoči pristno srečevanje, pri katerem je hitrost misli ob prisotnosti neokrnjenega okolja velika. Ta pa npr. omogoči, da lahko otrok v enem letu usvoji celotno matematično snov devetletke, ali pa v minimalnem času usvoji oz. se spomni tujega jezika. Take izkušnje imajo na ruski Rodovni soli.
Vse naredijo za to, da bi se otroci počutili sproščeno in svobodno. Lahko postavljajo poljubna vprašanja, se prosto gibljejo, odhajajo in prihajajo. Odstranjujejo tudi take namišljene ovire, kot so starostne razlike, in se trudijo, da pojma starosti sploh ne uporabljajo.
Poučuje se snov, ki je zahtevana po programu. In še mnogo več. Na šolo prihajajo predavatelji, ki otrokom predajajo najnovejša spoznanja iz najrazličnejših področij. Otroku je dana možnost globljega in hitrejšega sprejemanja snovi, ki ga zanima …

Rodovna šola | rodnazemlja

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889319297748914&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889307744416736&type=3

14. Vaški večer – 5. izobraževanje: gost Vladislav Stres

Čim bolj je pojem pomemben tem bolj je zlorabljen, samo tako se lahko vlada z denarjem, napuhom, lažmi, če so obvladovani nevedni, nesamozavestni in energije usmerjajo v napačne cilje.
Tako tudi protestniki kar naprej usmerjajo pozornost na vladarje k tistim, ki jih manipulirajo. Masoni ipd z delnim znanjem, privilegiji, denarjem, potrditvami v lože povezane osebe imajo svojo govorico sporazumevanja.

Ta je zapečena v simbole, oglejmo si jih, razkrijmo tančico te govorice, da bomo vedeli s kom imamo sploh opravka.

Obenem pa bomo dobili abecedo lastnega razmisleka na področju simbolov. Ta govorica je v osnovi lahko izjemno žlahtna, poučna. Pri soočanju s simboli morate odmisliti predpostavke, biti morate čustveno nevtralni.

Hvala za pozornost in pišite mi kaj, pošljite sliko dobro ohranjene umetnine s simboli, povejte svoje, zastavljajte vprašanja. Skupaj bomo dognali kaj je RES, posameznik ne more vedeti vsega, zato se kar naprej učimo. FAŠIZEM, ki se vse bolj krade, kot črne sence, v naše dnevno življenje, z našim dozorevanjem, (katerega del je tudi sodelovanje), avtomatično izginja.  V tej dobi vstanemo ali (pro)pademo. Človek je več kot ve dandanašnji povprečni v množici izgubljen prebivalec Slovenije, pa tudi sveta.

Bodite lepo

avtor predavanja:
Vladislav Stres

 

PREDAVANJE O SIMBOLIH MASONOV 1. del

11. Vaški večer – 2. izobraževanje: gost Andrej Šiško

Predavatelj Andrej Šiško je dolgoletni predsednik Zveze Domoljubnih Društev Hervardi, ki se ukvarja z ohranjanjem, negovanjem in predstavljanjem slovenskega domoljubja ter staroselske zgodovine slovenskega naroda. Je avtor, soavtor in urednik 16. knjig v zvezi s to tematiko, med drugim tudi o slovenskih zgodovinskih deželah Koroški, Štajerski, Krajnski, Primorju in Prekmurju.

Na veči deželanov zgodovinske dežele Štajerske, 24. 7. 2017, ki je bila tedaj po 99. letih ponovno oklicana, je bil izvoljen za njenega vojvoda.

Več o njegovem delovanju ter aktivnostih Zveze Domoljubnih Društev Hervardi, lahko izveste na spletni strani www.hervardi.com.

Je tudi eden izmed rodovnih starešin Starovedske-skupnosti-rodov-domorodnih-živih-ludi, ki deluje na ozemlju slovenskih zgodovinskih dežel. Temelji Starovedske skupnosti so naravni zakoni stvarstva in Slovenska stara pravda. Njeno delovanje temelji na dveh izhodiščih:

  1. Smo živi, svobodni, svojepravdni in suvereni ludje, nismo oseba in posledično tudi jurisdikcija korporacije REPUBLIKA SLOVENIJA, nad nami ni dejstvo ampak zgolj domneva, ki jo hvaležno odklanjamo.
  2. Smo slovenski domorodci. Vsakdo med nami izhaja iz vsaj dveh glavnih rodov – po očetovi in po mamini strani – s tem pa smo tisti, ki izviramo iz pra-rodov Slovenov, dejansko dediči slovenskih domorodcev na zemli slovenskih zgodovinskih dežel.

Več o Starovedski skupnosti je dostopno na spletni strani https://starovedskaskupnost.net/.

zemljevid_slovenskih_dezel