17. Vaški večer – 8. izobraževanje: Rodovna šola

Rodovna šola predstavlja nov način srečevanja ljudi v procesu pridobivanja znanja. Spoštuje dediščino prednikov, se zaveda pomena narodove pripadnosti in poznavanja narodovih prakorenin. Prebuja njegova praznanja in jih ponovno umešča v vsakdanje življenje.
Z velikim poudarkom na čistih in iskrenih odnosih omogoči pristno srečevanje, pri katerem je hitrost misli ob prisotnosti neokrnjenega okolja velika. Ta pa npr. omogoči, da lahko otrok v enem letu usvoji celotno matematično snov devetletke, ali pa v minimalnem času usvoji oz. se spomni tujega jezika. Take izkušnje imajo na ruski Rodovni soli.
Vse naredijo za to, da bi se otroci počutili sproščeno in svobodno. Lahko postavljajo poljubna vprašanja, se prosto gibljejo, odhajajo in prihajajo. Odstranjujejo tudi take namišljene ovire, kot so starostne razlike, in se trudijo, da pojma starosti sploh ne uporabljajo.
Poučuje se snov, ki je zahtevana po programu. In še mnogo več. Na šolo prihajajo predavatelji, ki otrokom predajajo najnovejša spoznanja iz najrazličnejših področij. Otroku je dana možnost globljega in hitrejšega sprejemanja snovi, ki ga zanima …

Rodovna šola | rodnazemlja

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889319297748914&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889307744416736&type=3