Vaški večeri – ZEMLJEVID POJMOV

Rodna Zemlja

Je pravna oseba (zavod), specializirana za aktivno državljanstvo, organizacijo dogodkov in izobraževanje. Je organizator Vaških večerov.

Vaški večer

Zavod Rodna Zemlja je organizator Vaških večerov, ki zagotavljajo lokalnemu prebivalstvu gradnjo Lokalnih podpornih skupin, kjer ljudje dobite prave informacije o situaciji v državi in po svetu ter znanje, kako s polno močjo svobode in suverenosti reči ukrepom jasno, odločno in dosledno NE!

https://gibanjetriglav.si/vaski-vecer-za-gradnjo-podporne-skupine/

Lokalna podporna skupina

Cilj je, da ima vsaka občina (podrobneje vsaka lokalna (beri: vaška/četrtna/krajevna) skupnost) Lokalno podporno skupino (LPS). Občin ni tako zelo veliko, le 212, za primerjavo s koncem obdobja Avstro-ogrske leta 1918, ko jih je bilo brez Primorja več kot 1.000. In tudi ozaveščenih ljudi je danes mnogo več kot toliko. Vsakdo lahko pomaga v svojem lokalnem okolju povezati ljudi in vztrajati pri tedenskih srečevanjih. Pri tem Rodna Zemlja deluje kot organizator in pomočnik pri vzpostavitvi, mediator ter izobraževalec.

https://pravda.si/post/612808/v-sloveniji-se-ljudje-mnozicno-samoorganizirajo-na-krajevni-ravni-ter-vzpostavljajo-nov-ljudski-neodvisen-sistem

Gibanje Triglav

Je skupnost Lokalnih podpornih skupin.

Domorodstvo

“Kdo in kaj so domorodci ali domorodna ljudstva?! Se lahko mednje uvrščamo tudi Sloveni, Slovenci?! Definicij in označb za domorodna ljudstva je več. Očitno pa je, da za selekcioniranje domorodnih ljudstev dandanes ne obstajajo enotna merila. Domorodna istovetnost ima namreč različen pomen različnim posameznikom in družbam. Obstajajo definicije, ki se zlasti osredotočajo na časovno obdobje prebivanja na določenem območju. Za druge definicije je bistvenega pomena pripadnost neki skupnosti.”

Članek o domorodstvu:
https://pravda.si/post/608180/domorodci-so-doma-tudi-v-sloveniji

Društvo Hervardi

Republika Slovenija bi morala v prvi vrsti bdeti nad tem, da bi bila mladim Slovencem podana resnična zgodovina Slovencev, neprestan boj naših prednikov za preživetje in obstoj. Imamo resnično veliko svetlih zgledov, kateri lahko služijo prihodnjim generacijam za vzor! Pa tudi precej negativnih zgledov, katerim se bodo lahko naše mlade generacije izognile, če jih bodo poznale. Predvsem pa je potrebno doseči edinost, srečo, spravo med nami samimi. Žal, trenutno, Republika Slovenija ne uresničuje svojega poslanstva v tej smeri. Slovenski domoljubi se moramo zato združiti v enotno organizacijo, ki bo znala ter zmogla zastopati naše interese! Zato Zveza domoljubnih društev Hervardi.

http://www.hervardi.com/kdo_smo.php#uvod

Starovedska skupnost

Javno obvestilo

Po prazniku sončevega obrata je Starovedska-skupnost-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ludi na visoki ravni so-delovanja. Naša skupnost staroselcev-naravovedcev je z Občo-noto obvestila pristojne naslove o svojem obstoju.

S tem začenjamo udejanjati zahtevo po izvajanju vseh šest-in-štirideset členov Deklaracije Organizacije združenih narodov o domorodnih ljudeh.

Svoboda potovanja in ohranjanja svojega izročila, z dedovano Staro-pravdo-po-Naravnem-pravu vred, ter vse človekove pravice, so nam na razpolago in v uživanje. Navkljub dandanašnjim medčloveškim odnosom in svoboščinam na porazno nizki ravni, etični, odgovorno samokritični in motivirani še zmeraj obstajamo. Upam in hvaležno pričakujem, da nas vse-takšne (etične, odgovorno samokritične in motivirane) pot živenja pravic (po veljavnih pravnih normah) bolj in bolj pelje v številčnost in uspešnost. Zaživimo Svobodeno. Skupaj ustvarjajmo obilje odnosov in blaginje.