Izvor Slovencev – dr. Anton Perdih

Kje je izvor Slovencev?
Od kod smo prišli?
Kdo so naši predniki?
Smo domorodni – na naših tleh – od vedno?
Dr. Anton Perdih odgovarja na podlagi svojih genetskih raziskav haploskupin.
Začne se 68.000 let nazaj po cunamiju, ko so preživele določene haploskupine na območju, kjer živimo.

Posoško staroverstvo – lokalna samouprava – izmed sebe so izbrali enega.
Po celi Evropi.
Visoka duhovna kultura brez vojske.