Gibanje Triglav

Združeni v Gibanje Triglav

Ozaveščamo – gibamo – svobodno misleče ljudi,
kjer povezano ustvarimo osvobojeno družbo.

Gibanje Triglav je skupnost Lokalnih podpornih skupin v lokalnih skupnostih celotne Slovenije, ki jih izobražuje in usklajuje Zavod Rodna Zemlja v sodelovanju z Starovedsko skupnostjo.

Slovenija smo najprej in predvsem svobodni ljudje, ki sami odločamo, po kakšnih pravilih živimo in delujemo. Država in pravni sistem zato služita človeku in skupinam ljudi in ne obratno.

Za pridružitev v naše gibanje nas lahko kontaktiraš na gibanje.triglav@gmail.com.