Portal Triglav

Portal Triglav je namenjen izmenjavi informacij za ozaveščanje prebivalcev Slovenije o nujnosti sprememb. Naša kratkoročna namera je vzpostavitev pogojev za novo vizijo svobodne države. Naša dolgoročna namera je ohranjanje in zaščita teh pogojev za svobodno bivanje.

Slovenijo vidimo kot državo:

  • kjer je v ospredju svoboda odločanja posameznika, skupin in skupnosti v skladu z demokratično postavljenimi pravili, ki sledijo skupnim ciljem, obenem pa zavedanje o odgovornosti za svoje življenje;
  • kjer prav(ič)ni sistem države služi svojim ljudem in jim omogoča potrebne pogoje za ustvarjanje svojega najvišjega potenciala ter nenehni napredek posameznika in družbe;
  • kjer ima vsak človek kot državljan pravico do soodločanja na določeni ravni, kjer ima dovolj strokovnega znanja in izkušenj, ravni pa so med seboj povezane, usklajene ter delujejo celostno;
  • kjer je pravica do življenja in naravnih virov osnovna neodtuljiva pravica vsakega državljana;